KSERO SERWIS – Profesjonalne niszczenie dokumentów

Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 • Zapewniamy transport dokumentów w pojemnikach zabezpieczonych jednorazowymi plombami o unikalnym numerze
 • Zapisujemy cyfrowo (CD/DVD)proces niszczenia- posiadamy pełny monitoring miejsca, w którym wykonywane są zlecenia
 • Gwarantujemy stopień bezpieczeństwa P-3 (dawne DIN 3) dla wysoce poufnych i tajnych danych
 • Wykonujemy niszczenie za pomocą niszczarki EBA TARNATOR 4-400FC zgodnie z 3 stopniem bezpieczeństwa wg normy DIN 66399
 • Wystawiamy protokół nieodwracalnego zniszczenia dokumentów- CERTYFIKAT oraz fakturę VAT

Nasze priorytety to rzetelność i terminowość wykonania zlecenia.

 • Oferujemy pełen zakres usług dotyczących niszczenia wszelakiej dokumentacji biurowej.
 • Dostarczamy Państwu pojemniki do transportu dokumentacji. Pracownik firmy zabezpiecza  pojemniki jednorazowymi  plombami o unikalnym numerze.
 • Transportujemy pojemniki do niszczarni, gdzie następuje nieodwracalne zniszczenie dokumentacji.
 • Gwarantujemy pełny monitoring procesu niszczenia (zapis na płycie CD/DVD) lub (na życzenie klienta) niszczymy dokumenty w obecności reprezentanta Państwa firmy.
 • Wystawiamy protokół całkowitego zniszczenia powierzonej nam dokumentacji (certyfikat) oraz fakturę VAT.

ZAPEWNIAMY:

 • Pełną poufność i bezpieczeństwo powierzanej  nam dokumentacji
 • Zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi
 • Niższy koszt niż używanie niszczarek biurowych przez Państwa pracowników
 • Ochronę środowiska poprzez recykling zniszczonych dokumentów